Netelenbos sterk voor variabele kilometerheffing

Minister Netelenbos (Verkeer) verwacht een zeer gunstig effect van de variabele kilometerheffing. Zij wil hier in 2004 mee beginnen en twee jaar later moeten acht miljoen voertuigen zijn uitgerust met de apparatuur voor het nieuwe systeem.

Netelenbos zei dit gisteren in een overleg met de fractiespecialisten in de Tweede Kamer. Terwijl de minister een meer concrete uitwerking van de plannen beloofde voor het najaar, legden de Kamerleden alvast enige wensen op tafel. Volgens de minister leidt de variabele heffing, waarbij rekening wordt gehouden met het gewicht en de uitstoot van het voertuig, direct al tot ,,een uitval van tien procent''. Deze vermindering zal dan weer tot gevolg hebben dat de verkeersdrukte en daarmee de files met 30 procent afnemen.

De Amsterdamse vervoersdeskundige P. Rietveld zegt dat het op zichzelf juist is dat ,,je niet eens zoveel mensen van de weg hoeft te halen om de files op te lossen'', maar de optimistische verwachting van Netelenbos trekt hij in twijfel. ,,Zo'n sterk effect zou je misschien mogen verwachten bij een gedifferentieerde heffing, waar tijd en plaats dus meetellen. Het gevolg van de variabele of bijna platte heffing zal zijn dat vooral het verkeer buiten de spits afneemt.'' Volgens Rietveld heeft dat te maken met het verschil tussen `lust en must-verkeer'. Voor de deelnemers aan het `must-verkeer' valt er niet zoveel te kiezen, zegt Rietveld.

De minister kan rekenen op grote steun in de Tweede Kamer, waar alleen nog de fractie van het CDA tegen de heffing is. Het Kamerlid Eurlings bekritiseerde de opstelling van de coalitiepartijen die reeds op voorhand hun steun gaven aan de heffing. Eurlings: ,,We zullen toch eerst over de inhoud van de plannen moeten discussieren alvorens er mee in te stemmen''. Hij verwacht dat het autorijden door de heffing duurder zal worden.

Van Heemst (PvdA) pleitte voor een bescheiden differentiatie. ,,De heffing zou voor het Randstadverkeer hoger kunnen zijn dan in de regio.'' De VVD-fractie is daar echter tegen. Woordvoerder Hofstra wil naast de reeds voorziene afschaffing van de motorrrijtuigenbelasting en de (luxe) belasting op de aanschaf van een nieuwe auto ook een drastische verlaging van de benzineaccijns.