Kamer boos over plan topmaster

De Tweede Kamer heeft sterk afkeurend gereageerd op het plan van minister Hermans (Onderwijs) om universiteiten toe te staan 15.000 gulden collegegeld te vragen voor topmasteropleidingen. Een meerderheid vreest dat dit onderwijs dan ontoegankelijk wordt voor minder rijke studenten. ,,Hermans gooit de brede toegankelijkheid van het hoger onderwijs te grabbel'', aldus Kamerlid Eurlings (CDA). Hermans is het daar niet mee eens en zegt dat er een compensatieregeling is opgenomen in het wetsvoorstel, dat voor advies bij de Raad van State ligt.