Jezus' wederopstanding 3

In tegenstelling tot wat op 26 juni in de brievenrubriek vermeld stond, ben ik geen atheïst. Ik ben belijdend lidmaat van de Nederlandse Hervormde Kerk, ga elke zondag ter kerke, en acht mijzelf rechtzinnig. Met de kerk belijd ik dat Jezus uit de doden is opgestaan. In mijn vak, de uitlegging van het Nieuwe Testament, tracht ik het ontstaan van deze belijdenis uit oudere tradities te verklaren. Deze verklaring houdt zich zorgvuldig aan de elementaire, gangbare regels die gelden voor seculier literair en historisch onderzoek en voor alle wetenschap. Het resultaat is een hypothese die standhoudt tot ze door een betere hypothese vervangen wordt. Welke astronoom, farmaceut of bioloog moet zich ervoor verdedigen dat hij zich aan de regels van de wetenschap houdt? Alleen de nieuwtestamenticus moet dat steeds. Elke serieuze wetenschapsbeoefening kan met christelijk geloof samengaan. Dat hoeft niet, het kan. En in mijn geval is het zo.

    • H.J. de Jonge