Grondwaterdaling bij Zevenaar door aanleg Betuwelijn

De daling van de grondwaterstand bij Zevenaar is veroorzaakt door de aanleg van de Betuwelijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat een van de bouwkuipen voor een tunnelbak lek is. Hierdoor stroomde grondwater de tunnelbak in, waaruit het samen met lekwater is weggepompt. De gemeente Zevenaar dreigde eerder met een bouwstop voor de spoorlijn, omdat zij vreesde voor verzakking van 250 nabijgelegen woningen. Nu de oorzaak gevonden is, ziet de gemeente af van juridische stappen en schadeclaims tegen de Projectorganisatie Betuweroute.