EZ wil meer macht voor telecomwaakhond Opta

Opta, de toezichthouder op de telecommarkt, moet meer bevoegdheden krijgen, maar wel als onderdeel van de algemene toezichthouder NMa. Dit heeft de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, secretaris-generaal Jan Willem Oosterwijk, vanochtend gezegd.

Oosterwijk, die sprak op het jaarlijkse telecomcongres in Utrecht, vindt dat Opta ,,nog scherper moet opereren dan in het verleden het geval is geweest''. Opta was de afgelopen zes maanden onderwerp van een uitgebreide evaluatie. De toekomst van de telecomtoezichthouder wordt volgende week in de ministerraad besproken.

Centrale vraag voor het kabinet is of Opta zelfstandig moet blijven of onderdeel moet worden van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Opta houdt – vooraf – sectorspecifiek toezicht, NMa controleert – achteraf – of de mededinging niet in gevaar is.

Opta zelf heeft herhaaldelijk laten doorschemeren zelfstandig te willen blijven. De precaire concurrentie in de telecommarkt zou dat nodig maken.

Volgens Oosterwijk hoeven sectorspeciefiek en algemeen toezicht elkaar niet bijten. De topambtenaar is voorstander van ,,stevig sectoraal toezicht'' op de telecommarkt, maar is van mening dat dit ook onder NMa-vlag kan. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft nog geen standpunt ingenomen, zo laat een woordvoerder weten. Dat ministerie voert ook bepaalde toezichtstaken uit, zoals de verdeling van frequenties voor radio en mobiele telefonie.