Euro

De euro komt eraan. Tevoren krijgen we een setje munten van de Nederlandse euro cadeau. Plus voorlichting.

Prima. Maar hoe zal het straks met de (vrijwillige) acceptatie van een euromunt uit een ander land gaan?

Ik verwacht – zeker in de beginperiode – veel argwaan bij particulieren en winkeliers. Argwaan die gevoed wordt door berichten over valsemunterij.

Die zou vervolgens kunnen uitmonden in het veiligheidshalve maar niet accepteren van die `buitenlandse' euro.

Daarom zou een tijdige voorlichtingscampagne over de verschillende beeldzijdes van de munten op zijn plaats zijn.

    • Ing. R. Noordenbos