Enthousiasme over plannen fotomuseum

Vertegenwoordigers van Nederlandse fotografie-instellingen reageren enthousiast op de voorgenomen oprichting van een fotografiemuseum in Den Haag. De plannen voor dit museum dat ondergebracht wordt in het Haags Gemeentemuseum en nauw zal samenwerken met de het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, werden gisteren bekend gemaakt door initiatiefnemer Wim van Krimpen, directeur van het Gemeentemuseum.

,,De aandacht voor fotografie begint vaste vormen aan te nemen en daar kun je alleen maar gelukkig mee zijn,'' aldus Flip Bool, directeur van het Nederlands Fotoarchief in Rotterdam en een van de initiatiefnemers van het in die stad te vestigen instituut voor beeldcultuur Las Palmas. ,,Van Krimpen heeft als directeur van de Kunsthal laten zien zeer daadkrachtig te kunnen werken. Er valt ongetwijfeld veel goeds van hem te verwachten.''

Bool, voorheen werkzaam als conservator bij het Haags Gemeentemuseum, begon in het begin van de jaren tachtig met de aanleg van een fotocollectie rond het werk van Piet Zwart en Paul Schuitema, toonaangevende fotografen en vormgevers in de Nieuwe Fotografie van de jaren twintig. Sinds zijn vertrek heeft de collectievorming vrijwel stilgelegen.

Ook Mattie Boom, conservator van het Rijksmuseum in Amsterdam en voorzitter van het Nederlands Fotogenootschap (overkoepelend orgaan van fotografie verzamelende instellingen) prijst het initiatief. ,,Rond het werk van Zwart en Schuitema zijn prachtige exposities te organiseren, zeker als je daarbij gebruik kunt maken van de omvangrijke collectie van het Leids Prentenkabinet.''

Eerder deze week maakte ook het Frans Halsmuseum in Haarlem bekend meer aandacht aan de fotografie te willen schenken. Daarnaast moet in 2002 het fotografiemuseum in Amsterdam zijn deuren openen, en in 2003 het beeldinstituut in Rotterdam. Maar Boom gelooft niet dat Haags fotomuseum `te veel' zal zijn. ,,Het is veel belangrijker dat het stuk voor stuk serieuze instellingen zijn. Het geeft aan dat de aandacht voor fotografie niet tijdelijk is maar een structureel karakter krijg.''

,,Er zijn zoveel musea voor beeldende kunst, en daar hoor je nooit iemand over klagen. Misschien is het handvol initiatieven dat er nu ligt nog wel te weinig,'' zegt Agnes Weyers, waarnemend directeur van het Nederlands Foto Instituut (NFI) in Rotterdam. Het NFI vormt een van de onderdelen van het toekomstige beeldinstituut Las Palmas, voor de exploitatie waarvan mede gerekend wordt op een bijdrage uit het door het Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde Wertheimerlegaat, het in 1997 beschikbaar gestelde fonds (24 miljoen gulden) voor de oprichting van een fotografiemuseum in Nederland. Dat Van Krimpen ook een beroep wil doen op dit legaat verontrust Weyers niet. ,,Nu zoveel instellingen zich op de fotografie gaan richten denk ik dat ook de beschikbare overheidsfinanciën allengs zullen worden verruimd.''

Volgens Thijs Tromp van de Stichting Wertheimer beraadt het bestuur zich nog over de wijze waarop aan het legaat uitvoering gegeven moet worden.

    • Eddie Marsman