Eerste school hoogbegaafde leerlingen

Hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen in Heerhugowaard een eigen school. Scholieren met een IQ van 130 of hoger kunnen vanaf volgend jaar op middelbare school Olympium onderwijs volgen die aansluit bij de manier waarop ze leerstof verwerken.

Olympium wordt de eerste middelbare school voor hoogbegaafde leerlingen in Nederland. De openbare school valt juridisch onder scholengemeenschap Huygenwaard, maar krijgt een eigen locatie en een eigen directeur.

Ook de didactische methode zal heel anders zijn dan in het reguliere onderwijs. Wel leggen de leerlingen uiteindelijk het reguliere vwo-eindexamen af. De school verwacht ongeveer dertig aanmeldingen voor het volgende schooljaar.

Op scholengemeenschap Huygenwaard bestaat al een afdeling voor hoogbegaafde scholieren, maar volgens afdelingsleider B. Möhlmann voldoet deze niet aan de wensen van de kinderen en hun ouders. Möhlmann: ,,Hoogbegaafde leerlingen nemen namelijk de stof niet alleen sneller op, maar ook op een andere manier. Ze denken meer in totaalconcepten, en lezen een boek niet alleen van voor naar achter.''

De leerlingen op Olympium komen ongeacht hun leeftijd bij elkaar in één klas te zitten. Op die manier moeten ze van elkaar leren, aldus de school. De kinderen mogen zelf kiezen of ze sneller door de leerstof willen gaan, of dat ze voor meer vakken kiezen. Behalve het onderwijs in de klas worden er mogelijkheden geboden om in het land bij bedrijven op bezoek te gaan, en daarvoor ook opdrachten uit te voeren.

Volgens Möhlmann zijn de uitgaven per leerling hoger dan op de reguliere school, maar heeft dat vooral met de startkosten te maken. Uiteindelijk verwacht hij dat het verschil bij zal trekken, omdat de school minder leerkrachten nodig heeft. De hoogbegaafde leerlingen kunnen elkaar namelijk helpen met de lesstof. Olympium wordt gefinancierd door de scholengemeenschap Huygenwaard, de gemeente Heerhugowaard en de stichting Ongekend Talent, voor ouders van hoogbegaafde kinderen.