Directeur Centrum '45 op non-actief

Directeur prof.dr. B.J.N. Schreuder van de Stichting Centrum '45 blijkt begin dit jaar door de raad toezicht van de stichting op non-actief te zijn gesteld. Dit hebben beide partijen vanochtend bevestigd.

Prof. dr. M. Rood, die heeft geprobeerd te bemiddelen tussen de partijen, zegt dat er tussen Schreuder en de raad van toezicht conflicten zijn ontstaan over de stijl van leidinggeven van Schreuder en over het financiële beheer van de stichting. Het gaat beslist niet om fraude, zegt Rood.

De voorzitter van de raad van toezicht, mr. J.J.L. de Soeten, spreekt van een arbeidsconflict. De Stichting Centrum '45 is een landelijk centrum voor de medisch-psychologische behandeling van verzetsmensen, oorlogsgetroffenen en slachtoffers van georganiseerd geweld. Er worden de laatste jaren vooral ernstig getraumatiseerde asielzoekers behandeld.

Schreuder spande in maart een kort geding aan tegen de maatregel van de raad van toezicht. Dat kort geding, dat loopt bij de rechtbank in Den Haag, is tot nu toe aangehouden. Beide partijen kwamen overeen dat er eerst een poging tot bemiddeling zou worden gedaan. Daarvoor werd Rood ingeschakeld.

Hij heeft de opdracht drie weken geleden teruggegeven, omdat, zei hij vanochtend, de raad van toezicht niet op zijn voorstellen wilde ingaan. ,,Men vroeg mij om me niet meer met de zaak te bemoeien.'' De Soeten ontkent dat de raad van toezicht zich heeft teruggetrokken. ,,Dat is echt onjuist.''

Schreuder wilde vanochtend niet meer zeggen dan dat hij `zeer verbitterd' is over de manier waarop hij door de raad van toezicht is behandeld. ,,Ik zou graag meer zeggen, maar alles kan tegen mij worden gebruikt.'' Hij moet nu wachten, zegt hij, op wat de raad van toezicht gaat doen. Het kort geding kan op 21 juli alsnog dienen.

De problemen tussen Schreuder en de raad van toezicht, zegt Rood, zijn begonnen met bezwaren tegen `de vele petten' die Schreuder op zou hebben: geneeskundig directeur, zakelijk directeur en wetenschappelijk onderzoeker. Schreuder is hoogleraar aan de universiteiten van Leiden en Nijmegen. Daarnaast kwam er volgens Rood ruzie over de besteding van geld. Middelen die bestemd waren voor patiëntenzorg, zouden besteed zijn aan onderwijs en onderzoek. Schreuder zou daar de raad van toezicht niet goed over hebben ingelicht.

Kern van het conflict, zegt Rood, is de veranderde verhouding tussen bestuur en toezicht van stichtingen. ,,Raden van toezicht werken nu als raden van commissarissen, ze hebben minder macht. En het bestuur meer macht.''

    • Jannetje Koelewijn