De Balkan

De moedige en zelfs verbeten houding van het Joegoslavische volk tijdens de NAVO-bombardementen deed mij destijds al ernstig aan de `goede zaak' van het Westen twijfelen.

Recentelijk zijn daar een aantal feiten bijgekomen die degeloofwaardigheid van de Westerse democratieën dermate aantasten dat ik mij ervoor ben gaan schamen (NRC Handelsblad, 26 juni).

Het Westen heeft het democratisch karakter van de jongste Joegoslavische verkiezingen erkend en de komst van Koštunica toegejuicht.

Toch dwingt het nu Koštunica om Miloševic uit te leveren zonder toestemming van het parlement. Behalve een schending van de democratie, is dit een vernedering van het Joegoslavische volk die diepe haatgevoelens jegens ons zal kweken.

Het Westen geeft Joegoslavië geen herstelbetalingen, tenzij Miloševic wordt uitgeleverd. Dat komt neer op internationaal imperialisme met de geldbuidel.

Het Westen dwingt de Macedonische regering om opstandelingen die bloed aan hun handen hebben ongestraft te laten gaan. Het Westen dwingt deze regering bovendien tot elke prijs de `vrede' te bewaren met de opstandelingen. Het gevolg is dat Macedonië en het Westen de gijzelaar van de Albanezen worden.

De in Macedonië opererende West-Europese mogendheden laten de Albanese opstandelingen in Macedonië hun wapens houden, terwijl in hun eigen landen elk wapenbezit verboden is.

    • Drs. L.C.P. Kanen