D66: kleinere middelbare scholen nodig

D66 wil de scholen in het voortgezet onderwijs drastisch verkleinen. Hiertoe moet komende kabinetsperiode 500 miljoen gulden extra worden uitgetrokken voor huisvesting. Ook het budget voor leraren en onderwijsmiddelen moet fors omhoog.

Dat staat in de notitie Kiezen voor Kleiner die D66-leider Th. de Graaf en Tweede-Kamerlid U. Lambrechts vandaag hebben gepresenteerd. Volgens De Graaf is deze financiële impuls noodzakelijk om de steeds verder doorgevoerde schaalvergroting een halt toe te roepen. De Graaf: ,,Er moeten kleinere locaties komen, tussen de 400 en 800 leerlingen per locatie is ideaal. Jarenlange fusiegolven hebben gezorgd voor anonieme scholengemeenschappen, waar docenten hun leerlingen niet meer kennen.''

Dit heeft volgens De Graaf onveiligheid en slechtere leerprestaties in de hand gewerkt. ,,Detectiepoortjes, vernielingen en bewakingskluisjes komen steeds vaker voor op grote scholengemeenschappen waar geen sociale controle meer is. Ik ken een rector die zijn leerlingen alleen maar spreekt als zij van school worden gestuurd. Dat moeten we een halt toe roepen.''

Naast meer geld zijn ook maatregelen nodig om de medezeggenschap van ouders, docenten en leerlingen over fusies te vergroten, onder meer door een vetorecht. Bovendien moet zowel het stichten van een nieuwe school als het splitsen van een bestaande school eenvoudiger worden en moet de overheid scholengemeenschappen met veel onderwijstypen niet langer bevoordelen. De Graaf: ,,Er zijn scholen met duizenden leerlingen, die zichzelf door allerlei regels niet mogen splitsen.''

Zo'n 69 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zit op een zogeheten brede scholengemeenschap – scholen met gemiddeld ruim 2.000 leerlingen, verspreid over 2,8 vestigingen. Met de schaalvergroting werd in de jaren '70 een begin gemaakt, toen nog uit ideologische motieven. Tot in de jaren '90 bleef de schaalvergroting doorgaan, mede door een actief fusiebeleid van de overheid.

Toch ontkent De Graaf dat D66 – dat sinds 1994 in de regering zit – medeschuldig is aan de schaalvergroting in het voortgezet onderwijs. ,,Sinds die tijd zijn we kritisch over deze tendens geweest. Nu komen we als eerste partij met concrete maatregelen. De andere partijen zijn kennelijk nog niet zo ver als wij.''

De Graaf is kritisch over de rol die het ministerie van Onderwijs heeft gespeeld bij de schaalvergroting. ,,Zoetermeer is een logge tanker geworden, die volstrekt onvoldoende maatregelen neemt om voor schaalverkleining te zorgen. Het planmatig denken van het ministerie heeft een slechte uitwerking op de kwaliteit van het onderwijs gehad.''

NOTITIE: via www.nrc.nl/Doc