Cultuur

Enerzijds staan er lange discussies in NRC Handelsblad over bijvoorbeeld de vraag of er wel een Nederlandse cultuur is, en wat die dan zou inhouden.

Anderzijds meldt een kort bericht in deze krant van 26 juni: `Nieuw centrum verloskunde in Groningen'.

Als er nou iets is waar Nederland wereldwijd als uniek om bekendstaat, dan is het als enige Westerse land waar vrouwen nog in grotere aantallen thuis kunnen bevallen, zonder van hot naar her te worden gesleept als een bevalling al op gang is, en zonder medische staf die de gang van je bevalling voor je bepalen of je wil of niet omdat het ziekenhuisbed vrij moet zijn voor de volgende vrouw. Maar is het ook niet typisch Nederlands dat wij iets waar wij heel trots op mogen zijn, laten teloorgaan door tekort aan geld, inzet, en enthousiasme?

De gesignaleerde ontwikkeling zal moeilijk kunnen worden teruggedraaid, zoals de ervaring in het buitenland leert.

    • Dr Karin Lesnik-Oberstein