Buhrmann moet niet alleen paperclips tellen

Blijven bedrijven, die gedwongen worden te bezuinigen, meer kantoorbenodigdheden aanschaffen? Op het eerste gezicht lijkt het antwoord duidelijk ontkennend. Voordat ze overgaan tot het ontslaan van personeel en het uitstellen van de aankoop van productiviteitsbevorderende technologie, neigen de meeste bedrijven ertoe de uitgaven aan reizen, vermaak en kantoorbenodigdheden terug te dringen.

Daarom was het enigszins verrassend toen beleggers zo heftig reageerden op de derde winstwaarschwuwing in evenzovele maanden van de Nederlandse kantoorbenodigdhedenleverancier Buhrmann. Na deze laatste waarschuwing is de geloofwaardigheid van het bedrijf uiteraard aan flarden. Maar het management had toch al niet meer zo'n goede naam na de eerste waarschuwing in april, drie weken na de uitgifte van nieuwe aandelen. Ditmaal is de trieste staat van de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen, na de aankoop van het Amerikaanse Corporate Express twee jaar geleden, pijnlijk duidelijk geworden.

Door de schuldenlast van 2 miljard euro heeft iedere vermindering van de omzet grote gevolgen. Hoewel de omzet waarschijnlijk slechts minder dan 10 procent daalt, zal de winst per aandeel volgens Deutsche Bank 36 procent kelderen. Nu de verwachte winst vóór rente en belastingen dit jaar op minder dan 600 miljoen euro uitkomt, bedragen de rentelasten van het bedrijf ongeveer driemaal de jaarwinst. Hoewel dat nog geen gevolgen heeft voor de bestaande schuldenregelingen, is er weinig ruimte voor een verdere verslechtering van de bedrijfsresultaten. Een belegger als de Amerikaanse raider Leon Blacks Apollo Group, een preferente aandeelhouder, zou zich zorgen moeten maken.

Sterker nog, het is moeilijk in te zien hoe de zaken ten goede kunnen worden gekeerd. In de VS heeft Buhrmann meer klanten onder de zogenaamde nieuwe economie-bedrijven dan concurrent Boise Cascade. De lichte stijging van de werkgelegenheid voor kantoorpersoneel in de VS komt voornamelijk voor rekening van de meer gevestigde bedrijven.

Buhrmann zal méér moeten bezuinigen dan de geplande 100 miljoen euro. Om dat voor elkaar te krijgen, zal het bedrijf meer moeten doen dan paperclips tellen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Rob Cox