Blinde rechter

Naar aanleiding van het bericht dat in Groot-Brittannië blinden voortaan rechter mogen worden en wordt overwogen ook het verbod op dove rechters op te heffen (NRC Handelsblad, 26 juni), is het misschien aardig eraan te herinneren dat het in het Oude Rome, waar advocaat nog geen beschermd beroep was en iedere burger als advocatus (`erbij geroepene') kon optreden, slechts aan doven niet was toegestaan te pleiten.

Dat was een wijze maatregel. Om effectief te kunnen pleiten is kunnen luisteren immers een eerste vereiste.

    • Mr P.A. Wackie Eysten