Blauwdruk VN voor aanpak aids

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gisteravond na een driedaagse zitting over hiv/aids een verklaring aangenomen die als basis voor een mondiale aanpak tegen de ziekte moet dienen.

Onder druk van de VS, het Vaticaan en een aantal islamitische landen werd een passage over homoseksuelen en andere risicogroepen uit de ontwerptekst geschrapt. Secretaris-generaal Kofi Annan sprak niettemin van ,,een blauwdruk waarmee de hele mensheid aan de slag kan''. Hij wees er op dat de ambitieuze doelstellingen voor terugdringing van de epidemie niet zijn afgezwakt.

De verklaring roept de 189 lidstaten op om voor het jaar 2003 een nationaal aidsprogramma te ontwikkelen en de nodige middelen ter beschikking te stellen. Voor het jaar 2005 moet een groot aantal preventiemaatregelen worden genomen om besmettingen terug te dringen. Voor 2005 dient ook de zorg aan aidslijders worden verbeterd zodat ze toegang krijgen tot medicijnen, inclusief aidsremmers. Voor die mondiale aanpak tegen de ziekte moet vanaf 2005 jaarlijks een bedrag van tussen de 7 en 10 miljard dollar beschikbaar zijn. De verklaring dient als richtsnoer en is juridisch niet bindend.

Vooral Afrikaanse landen toonden zich zeer ingenomen met het besluit van de VN de aidsproblematiek mondiaal aan te pakken. Twee derde van de 36 miljoen seropositieven woont in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Voor het aidsfonds dat Annan enkele maanden geleden lanceerde, was gisteren bij het einde van de zitting nog pas 700 miljoen dollar toegezegd, 10 procent van `de oorlogskas' die jaarlijks minimaal nodig is voor de strijd tegen de epidemie. Annan toonde zich gisteren niettemin ,,verheugd over de sterke en wijdverbreide steun'' voor zijn plan. Hij zwaaide met een cheque van duizend dollar, gekregen van een anonieme schenker, en voorspelde dat dit ,,goede voorbeeld'' de komende jaren op grote schaal zal worden gevolgd. Nederland geeft pas geld als alle twijfels over opzet en aanpak van het aidsfonds weggenomen zijn.