Beursfondsen moeten salaris verantwoorden

Beursgenoteerde bedrijven zullen in de toekomst niet alleen de salarissen en bonussen van de topbestuurders openbaar moeten maken, maar ook uitleg moeten geven over de wijze waarop die salarissen totstand zijn gekomen. De transparantie over de prestaties waarop de beloningen gebaseerd zijn, is nu ,,ver onder de maat''.

Dat heeft minister Zalm (Financiën) gisteren gezegd op een bijeenkomst in de Ridderzaal waar hij prijzen uitreikte aan innovatieve, internationale, duurzame en jonge ondernemers. Zalm sprak daar onder meer over corporate governance en de rol van aandeelhouders in de verantwoording van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Het voorstel van Zalm is een aanscherping van de eerder voorgestelde maatregelen om meer inzicht te krijgen in de beloning van topbestuurders.

,,De meeste bestuurders van ondernemingen houden hun inkomen nog graag geheim'', aldus Zalm. ,,Deze wens de privacy te beschermen staat op gespannen voet met het publieke karakter van beursgenoteerde ondernemingen.''

Zalm zei dat bedrijven die inzage geven in de inkomens dat ,,bij voorkeur onder een rookgordijn'' doen. ,,Het kabinet zal binnenkort zorgen voor een heldere, frisse lucht.''

Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd waarin wordt voorgesteld de salarissen van de topbestuurders verplicht op te nemen in de verslaglegging. Voordat de wet naar de Kamer wordt gestuurd wil het kabinet dus nog enkele aanpassingen doen. Ook optierechten en andere beloningscomponenten, zoals gouden handdrukken en aandelenbezit, moeten in de openbaarheid worden gebracht.

,,,Aandeelhouders en andere belanghebbenden zouden zich een beeld moeten kunnen vormen over de achtergronden van de cijfers'', aldus Zalm. Hij constateerde dat er binnen bijvoorbeeld een Raad van Bestuur soms grote beloningsverschillen zijn, met name Angelsaksiche bestuurders verdienen vaak meer. Die worden meestal niet verklaard. ,,Het ligt in de rede dat details van en uitleg over de prestatiecriteria van optieregelingen en bonussen onderdeel worden van het jaarverslag'', aldus Zalm.

Het onderwerp salarissen van topondernemers is een jaarlijks terugkerende discussie. Dit jaar, zo bleek uit verschillende onderzoeken, zijn de salarissen aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven soms met 14 procent gestegen. De gemiddelde cao-loonstijging zal uitkomen op ongeveer vier procent.