Beelden

Uit het artikel `Beelden in beweging' van Edo Dijksterhuis (NRC Handelsblad, 21 juni) kan worden opgemaakt dat het beeld van Rodin `L'homme qui marche' zijn naam tot op heden eer heeft aangedaan.

Slechter is het gesteld met het werk in baksteen van Henri Moore. Onverlaten hebben dit reliëf geschonden door het te voorzien van een aluminium luchtrooster.

Ook het genoemde werk van Wessel Couzijn `Belichaamde Eenheid' heeft te lijden. Een niet eens subalterne ambtenaar heeft door het planten van leilinden gezorgd dat deze sculptuur goeddeels achter bladertooi schuilgaat, waardoor haar commanderende invloed op het Weena volstrekt verloren gaat.

Misschien dat het organiserende comité Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 corrigerend kan optreden.

Dit zal in dank worden afgenomen door de potentiële cultuurdrager ter stede.

    • R.J.H. Boddaert Rotterdam