Amsterdam ontsnapt aan stroomtekort

Een dreigend stroomtekort in Amsterdam is afgewend dankzij het inzakken van de internetsector. Energiebedrijf Nuon zegt nu even de tijd te hebben om de capaciteit in de hoofdstad uit te breiden. ,,De ineenstorting van de ICT-sector heeft Nuon gered'', zegt Hans Overbeek, directeur van Nuons 2000 Full Power project, het project dat de elektriciteitscapaciteit in de hoofstad moet vergroten. Door het instorten van veel internetbedrijven zag Nuon eerder dit jaar een groot aantal aanvragen voor elektriciteit wegvallen.

Een jaar geleden zag de situatie er veel somberder uit. Door de opkomst van de technologiesector zag de hoofdstad zich geconfronteerd met een groot aantal bedrijven dat zich in Amsterdam wilde vestigen en zogenaamde datahotels wilde vestigen, gebouwen vol met grote computer die enorm veel stroom verbruiken.

,,Een aantal maanden geleden lagen er aanvragen voor 1.200 megawatt. Dezelfde capaciteit is nodig voor de hele stad Amsterdam'', zegt Overbeek. De omvang van de aanvragen is inmiddels geslonken tot 600 megawatt. ,,Veel aanvragen zijn in de ijskast gezet, dat heeft ons lucht gegeven.''

Nuon is sinds een jaar bezig met het Full Power project, waarmee de capaciteit wordt verhoogd met 400 megawatt. Dat is genoeg om het huidige tekort in de infrastructuur weg te werken. De investering in onder andere nieuwe verdeelstations kost Nuon een half miljard gulden.

Een van de datacenters aan de rand van de stad is van BT/Ignite, het onderdeel dat datatransportdiensten verzorgt voor het Britse telecomconcern. Het pand staat vol met zoemende servers en de enige mensen zijn bewakers en een enkele onderhoudsmonteur. Het was vier jaar geleden een van de eerste datacenters in Amsterdam en verbruikt 2 megawatt, genoeg om duizend huizen van stroom te voorzien.

Een betrouwbare stroomtoevoer is cruciaal voor ondernemingen als BT/Ignite. Nuon heeft per jaar ongeveer 20 minuten stroomuitval, maar zelfs een paar seconden is al funest voor een telecom- of internetbedrijf wiens klanten ervan uitgaan dat er altijd service wordt geleverd. BT/Ignite bijvoorbeeld moet een `stroombeschikbaarheidsgraad' hebben van 99,9998 procent.

Als de stroom uitvalt nemen grote batterijen direct de stroomvoorziening over. Als de uitval langer duurt, zorgt de ouderwetse dieselgenerator ervoor dat de moderne datastromen toch door kunnen gaan.

Nuon denkt dat de wachtlijsten voor de ICT-bedrijven binnen twee jaar zijn weggewerkt, maar veel zal afhangen van de economische ontwikkelingen en het herstel van de technologiesector.

Overbeek stelt dat de internetsector zelf zich nooit heeft gerealiseerd dat er grenzen aan de stroomcapaciteit kunnen zijn. ,,Er was eens een groep Amerikanen die aankwam op Schiphol, een groen weiland zagen en zeiden dat hun bedrijf daar maar moest komen, zonder na te denken over of er wel faciliteiten, zoals elektriciteitskabels, aanwezig waren. We houden rekening met de behoeftes van de ICT-sector, maar er zijn grenzen'', zegt Overbeek.

    • Heleen de Graaf