Alarm EU over tekorten van lidstaten

De Europese Commissie heeft gisteren Italië, Duitsland, Frankrijk en Portugal ernstig gewaarschuwd hun budgettekorten niet te laten oplopen nu de economische groei vertraagt.

Anders kan de bij het Verdrag van Maastricht afgesproken bovengrens van drie procent tekort in zicht komen. Nederland kreeg van Brussel kritiek wegens de ,,niet ideaal getimede'' belastinghervorming, die leidde tot een ,,substantiële'' verhoging van de inflatie. De Europese Commissie deed de waarschuwingen in haar jaarlijkse rapport over de staat van de publieke financiën in de Economische en Monetaire Unie (EMU). Het rapport komt volgende maand aan de orde tijdens een bijeenkomst van Europese ministers van Financiën.

Europees Commissaris Pedro Solbes (Economische en Monetaire Zaken) noemde het gisteren ,,betreurenswaardig'' dat verscheidene landen de gunstige economische ontwikkelingen in de eerste twee jaar van de EMU niet hebben benut om hun overheidsfinanciën te verbeteren. Hij noemde de huidige economische vertraging de ,,eerste echte test'' voor de effectiviteit van het budgettaire toezicht in de eurozone, waarbij de landen elkaars stabiliteitsprogramma's beoordelen.

De Europese Commissie noemt de snelle groeivertraging en afnemende banengroei in Duitsland ,,een risico'' voor de inkomsten en uitgaven van de Duitse overheid, die uitgaat van 1,5 procent tekort in 2001. Ook in Frankrijk ziet de Commissie een ,,duidelijk neerwaarts risico'' voor het overheidstekort, volgens eerdere prognoses zou dat op 1 procent uitkomen.

Eurocommissaris Solbes had gisteren ook een harde waarschuwing voor de nieuwe Italiaanse regering van premier Sylvio Berlusconi om zich aan het Italiaanse stabiliteitsplan van de vorige regering te houden. Hierin is een tekort van bijna 1 procent voorzien. Berlusconi beloofde in zijn verkiezingscampagne onder meer lagere belastingen. ,,Afspraken over stabiliteitsplannen worden met lidstaten gemaakt en niet met regeringen'', aldus Solbes gisteren. Gezien de al tegenvallende belastinginkomsten en hogere sociale uitgaven bestaat volgens het Commissierapport in Italië ,,de concrete mogelijkheid'' van een toenemend tekort.

Volgens Solbes hebben alleen landen met nagenoeg begrotingsevenwicht de ruimte om conjuncturele vertraging tegen te gaan met de `automatische stabilisator' van een oplopend tekort. In het rapport wordt Nederland opnieuw gewaarschuwd voor de inflatie ,,die nu duidelijk sneller oploopt dan in de buurlanden''. Volgens de Commissie is er ,,geen garantie'' dat de Nederlandse belastingverlaging leidt tot loonmatiging.

    • Hans Buddingh'