Afval

Met veel belangstelling las ik het nummer van Profiel gewijd aan afval (NRC Handelsblad, 21 juni). Het betreft een probleem dat — zo te lezen — van vele kanten wordt aangepakt, echter niet van de kant van de afval-creërende burger.

Die moet namelijk – althans in het stadsdeel Zuider Amstel, waar ondergetekende woonachtig is – een weeklang met zijn afval thuis opgescheept blijven zitten. Want, sinds in dit stadsdeel het ophalen van gescheiden afval is ingevoerd, worden de burgers `beloond' met een vuilnisophaal van slechts éénmaal per week, in plaats van de voordien normale ophaaldienst van tweemaal per week.

Dat betekent een verslechtering die zeker in de zomermaanden voelbaar, dat wil zeggen `ruikbaar' is, en hoe dan ook voor een welvarende Westerse stad als Amsterdam een beschamende toestand is.

Zelf ben ik in het gelukkige bezit van een balkon, maar dat is lang niet iedereen in Zuid – het rottende afval staat dan binnenshuis.

Deze onhygiënische achterlijke toestand moedigt de burger niet aan zijn stad schoon te houden.

Ik neem aan dat voor het oplossen van de afvalproblemen ook naar het buitenland gekeken wordt en dat het de desbetreffende instanties bekend is dat bijvoorbeeld in Parijs het afval dagelijks wordt opgehaald?

    • J. Bunger Amsterdam