Wie is waar

Tussen de staat en de markt ligt het `maatschappelijk middenveld', een baaierd van verenigingen, platforms, koepels en branche-organisaties, die in Den Haag hun belangen behartigen en een belangrijke bron zijn van baantjes voor bestuurders. Eén van de belangrijkste spelers op dit snijpunt van overheid en markt is David Luteijn (57): landbouwer, prominent VVD-lid, president-commissaris bij onder meer Arcadis en VastNed, en voorzitter van de raad van toezicht van Rabobank Nederland.

Luteijn is op 19 juni voorzitter geworden van de Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie (NFI), waaraan zijn partijgenoot Henk Vonhoff 26 jaar lang leiding heeft gegeven. ,,Ik neem aan dat ik ben gevraagd omdat ik de weg ken in Den Haag. De voorzitter moet daar de deuren openen'', zegt Luteijn. Luteijn was onlangs even interim-commissaris van de koningin in Zuid-Holland. Langer geleden was hij fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. In die functie maakte hij een einde aan het politieke leiderschap van Ed Nijpels: ,,Dat soort dingen moet soms gebeuren.''

Luteijn accepteert alleen parttime-functies, omdat hij ook nog twee bedrijven heeft (akkerbouw en fruitteelt, interimmanagement). Voor de NFI heeft hij tijd doordat hij op 11 mei is teruggetreden als voorzitter van de landbouwcoöperatie Cebeco Groep. Voor die functie wordt nu Henk Tiesinga (52) voorgedragen bij de ledenvergadering van 5 oktober. Tiesinga, die tot zijn benoeming terughoudend is jegens de pers, heeft een eigen akker- en tuinbouwbedrijf in de Noordoostpolder, vervult bestuurlijke functies in de agrarische wereld en is dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland.

Bij Transport en Logistiek Nederland (TLN), ook een deel van het middenveld, is op 20 juni Dick Werter (45) benoemd tot directeur. Werter, die 12 jaar geleden aantrad bij TLN, treedt aan op een zorgelijk moment. ,,De rendementen zijn in Nederland zeer laag en internationaal zelfs negatief'', zegt Werter. ,,Transportbedrijven berekenen hun stijgende kosten voor bijvoorbeeld brandstof niet door aan de klant.'' Hij wijt dit aan de overcapaciteit op de versplinterde markt, waar talloze bedrijfjes bikkelhard met elkaar concurreren. ,,Toch moeten de tarieven omhoog. Bouwers zitten ook met veel kleine aanbieders en daar zijn de tarieven wel gestegen. De transporteurs moeten zelfbewuster worden en daar wil ik aan werken.''

Projectontwikkelaars zitten tussen overheid (veelal gemeenten) en markt (huurders en beleggers) en dat geldt ook voor Amstelland Ontwikkeling. Bij de vastgoedpoot van Amstelland is Hans Meijer (51), die afkomstig is van Rodamco Nederland, aangetreden als directeur. De planoloog begeleidde als ambtenaar bij de gemeente Den Haag langdurig bouwprojecten voordat hij overstapte naar het bedrijfsleven. Hij volgt nu de sloop- en bouwplannen rond de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie met interesse. ,,Als je ziet hoe mooi het ministerie van VWS is opgeknapt, dan kan ik me voorstellen dat je met deze ministeries ook wat wil doen.'' Meier is naar Amstelland gegaan omdat dat bezig is met enkele ,,mooie, langer lopende projecten'', zoals Transpolis bij Hoofddorp: ,,We leveren daar veel faciliteiten, van het gras buiten tot de horeca binnen.''

personalia@nrc.nl

    • Karel Berkhout