Website

Een aardappel die niet ziek wordt, een BSE-vrije koe en cholesterol verlagende zuivel. Deze en enkele andere voorbeelden van genetisch gemodificeerd voedsel komen aan de orde op EtenEnGenen.nl, eenwebsite waar gedebatteerd wordt over de biotechnologie en voedsel. Deze week is een publieke discussie onder leiding van D66-politicus Jan Terlouw gestart. De website moet een belangrijke pijler van het debat worden.

(www.etenengenen.nl)