VVD en CDA dreigen Borst met zorg-enquête

De Kamerfracties van CDA en VVD dreigen met een parlementair onderzoek als minister Borst (Volksgezondheid) op korte termijn geen inzage kan geven in de besteding van 85 miljard gulden premie en belastinggeld in de zorg. De verantwoording over de miljarden in de gezondheidszorg is volgens beide fracties ,,onder de maat''.

Dat bleek vanmorgen tijdens het debat over de financiële verantwoording over de rijksuitgaven in het jaar 2000. Het is voor de tweede keer in de geschiedenis dat de Tweede Kamer de begroting van het voorgaande jaar tegen het licht houdt. Bij deze verantwoording van de rijksbegroting moet antwoord komen op de vragen `Wat hebben we bereikt?' `Wat hebben we daarvoor gedaan?' en `Wat heeft het gekost?'.

Op het gebied van de gezondheidszorg kan op deze vragen nauwelijks antwoord worden gegeven, doordat informatie over de geldstromen ontbreekt, onbetrouwbaar is of te laat wordt verschaft. Borst erkende dat onlangs ook in het debat over haar eigen begroting. Volgens haar zal het nog jaren duren voor de balans tussen investeringen en geboekte resultaten kan worden opgemaakt.

Vanmorgen, bij het begin van het debat, kregen VVD en CDA geen steun van de rest van de Kamer. Maar Kamerbreed heerst onvrede over de onduidelijke controle op het geld dat omgaat in de gezondheidszorg. De PvdA pleitte voor meer prestatiecontracten met de burgers, naar Brits model. ,,Bij een nieuw regeerakkoord moeten we duidelijke, toetsbare afspraken met de burgers maken'', aldus PvdA'er Duivesteijn. De optiek van de burgers moet van Duivesteijn de maatstaf worden voor politieke verantwoording. Niet alleen bij de jaarlijkse verantwoording van de begrotingen, maar van het hele regeerakkoord. Hij kreeg daarvoor steun van de hele Kamer.

De Kamer had verder kritiek op de ,,fog of finance'' (Bakker, D66) bij defensie, het ,,gebrek aan actuele cijfers over de sociale zekerheid'' (Hessing, VVD) en het gebrek aan inzichtelijkheid op de geldstromen bij de op afstand geplaatste rijksdiensten. Deze zbo's (zelfstandige bestuursorganen) moeten onder dezelfde budgettaire discipline vallen als de rijksbegroting. D66 overweegt een motie om een informatieplicht in te stellen voor dergelijke instanties.

GroenLinks, D66 en VVD willen nog voor Prinsjesdag ook duidelijkheid over een aantal afspraken uit het huidige regeerakkoord.

DOSSIER DERDE WOENSDAG www.nrc.nl/denhaag