Vloedgolf van verdachte duizendjes

Minister Zalm (Financiën) gaat hardere maatregelen nemen om witwassen van zwart geld tegen te gaan bij de omwisseling van guldens in euro's. Hij wil onderzoek naar de groeiende stroom van briefjes van duizend gulden die naar het buitenland worden gebracht.

Ook wil Zalm met een spoedprocedure de wetgeving voor de melding van ongebruikelijke transacties aanpassen, zodat meer transacties onder de meldingsplicht vallen.

Zalm zei dit gisteren tijdens een overleg met de Kamercommissie voor financiën over de voortgang bij de invoering van de euro.

De hoeveelheid contant geld dat via banken in Zwitserland en Luxemburg terugkomt naar De Nederlandsche Bank, neemt op het ogenblik sterk toe, bevestigde Zalm. Dit betekent dat mensen buiten het oog van de Nederlandse fiscus contant geld storten op rekeningen in landen die een bankgeheim kennen. ,,Er is sprake van extra inwisselingsactiviteiten en dat is niet geruststellend. Het gaat om niet-gefiscaliseerd geld. Maar we hopen een aantal money launderers te kunnen oppakken'', zei Zalm.

De minister kondigde ook aan dat Nederland niet wil wachten op stappen in Brussel om de wetgeving voor de melding van ongebruikelijke transacties (de wet MOT) aan te scherpen. Vooruitlopend op aanpassing van de Europese richtlijn wil Zalm nog deze zomer transacties in waardevolle goederen zoals goud en diamanten onder de meldingsplicht laten vallen. De logistiek van de omwisseling van guldens in euro's zal aanmerkelijk duurder uitvallen dan was voorzien. Het transport van de nieuwe bankbiljetten zal tientallen miljoenen guldens extra kosten. Het munttransport, dat uitgevoerd zal worden door bestelauto's van PTT Post, wordt 35 miljoen gulden duurder omdat op de autootjes extra beveiliging zal meerijden.

Grote zorgen maakten de Kamerleden zich over de omschakeling naar de euro bij de sociale diensten. Volgens Zalm liggen de sociale diensten redelijk op schema. Hij gaf de verzekering dat er technische voorzieningen worden getroffen om te garanderen dat de bijstand zal worden uitgekeerd. De grootste achterstand bij de voorbereidingen op de omwisseling op de euro bestaan volgens Zalm in de zorgsector.

Inmiddels is een ministerieel team gevormd dat zich bezig houdt met de veiligheidsaspecten bij de euro-omwisseling. Hierin zitten de ministers van Financiën, Binnenlandse Zaken, Justitie, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en Defensie. Verder werkt de overheid aan noodscenario's en zal er een crisisoefening gehouden worden om de logistiek te testen. Voor de beveiliging worden 4.000 extra agenten ingezet plus duizend werknemers van particuliere beveiligingsdiensten.