Stug HBG negeert kritiek

Het bestuur van HBG vaart zijn eigen koers. Op een informatieve vergadering worden de aandeelhouders van het bouw- en baggerbedrijf voor voldongen feiten geplaatst. En beleggers die naar de rechter stappen, worden links ingehaald.

Hoe ver kan je de aandeelhouder tarten? HBG is op zoek naar de grens. Gisteren hield het concern een `informatieve' vergadering voor zijn beleggersachterban om van gedachten te wisselen over een voorgenomen fusie. Een vergadering voor de bühne, want het besluit tot fusie van de baggerpoot met die van Ballast Nedam bleek feitelijk al genomen.

Bedrijfstrots als argument tegen een overname door Boskalis is vele beleggers in het verkeerde keelgat geschoten. Daarom presenteerde bestuursvoorzitter Reigersman gisteren een serie sheets, gemaakt door de zakenbankiers die HBG adviseren, om aan te tonen dat de biedingen van Boskalis en Heijmans op respectievelijk de bagger- en bouwdivisie van HBG financieel onder de maat zijn. Neen, de aanwezigen kregen de overdaad aan aannames en cijfers niet tijdens de vergadering in handen. En neen, de notulen van de jaarvergadering van ruim een maand geleden waren nog niet beschikbaar. Een discussie op argumenten werd zo snel toch weer een richtingenstrijd van twee geloofsstromingen.

De opties Boskalis en Heijmans nader bestuderen? Dat kan volgens president-commissaris Aarnout Alexander Loudon niet meer. Als HBG niet snel zijn handtekening onder het fusiecontract met Ballast zet, dreigt het concern juridisch in gebreke te blijven. HBG's stugge opstelling van `wel willen, maar niet kunnen', zorgde gisteren voor veel onbegrip bij de aanwezige certificaathouders.

HBG is sinds het bod van Boskalis op de HBG-baggeractiviteiten niet inhoudelijk op de zaak ingegaan. Ook toen bouwbedrijf Heijmans bekendmaakte HBG te willen overnemen hield de top van het Rijswijkse bouwbedrijf zijn mond. De strategie was pas op de informatieve aandeelhoudersvergadering van gisteren op de zaak in te gaan.

Het voldongen feit van een handtekening die ,,zeer binnenkort' gezet wordt is uiteindelijk voor zo'n 35 procent van de aandeelhouders aanleiding om nog tijdens de vergadering een gang naar de rechter aan te kondigen. Met een laatste redmiddel: een enqueteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof waarbij de vraag is of het bestuur van HBG schuldig is aan wanbeleid. Omdat er haast bij is zal een voorlopige voorziening worden aangevraagd, waarbij de HBG-top geen handelingen meer mag verrichten die niet meer terug te draaien zijn.

,,Ik ben teleurgesteld dat u als aandeelhouder nauwelijks belangstelling heeft voor onze voorgenomen fusie met Ballast Nedam', riep president-commissaris Aarnout Alexander Loudon gisteren uit. ,,U wilt alleen maar bedrijfsonderdelen verkopen aan Boskalis en overgenomen worden door Heijmans.' Een aandeelhouder riposteerde: ,,En wij zijn teleurgesteld in de waardeontwikkeling van onze aandelen over de laatste vijf jaar.'

Loudon ziet lichtpuntjes in de enquete. ,,Ik ben blij dat wij de kans krijgen om ons beleid uiteen te zetten. Dit wordt een interessante exercitie.'

Nog gistermiddag na sluiting van de beurs hebben de bestuurders van HBG en Ballast Nedam hun handtekening gezet onder de fusie. Erg hoffelijk is dat niet als er net een juridische gang wordt aangekondigd om de status quo te bevriezen. De tegenstribbelende beleggers vestigen hun hoop nu op de rechter. Grote vraag is in hoeverre de Ondernemingskamer tilt aan het belang van de minderheidsaandeelhouders van HBG. Formeel hebben zij geen stemrecht. Dat wisten ze ook toen ze als belegger instapten bij HBG. En formeel is de procedure van vrijdag mosterd na de maaltijd. Het arrest van Gucci leert echter dat het formeel-juridische niet zaligmakend is. Ook de belangen van aandeelhouders zonder stemrecht dienen soms gerespecteerd te worden.

Gerectificeerd

HBG

In het artikel Stug HBG negeert kritiek (in de krant van woendag 27 juni, pagina 19) wordt gesteld dat de aandeelhouders van HBG formeel geen stemrecht hebben. Dat is onjuist. De aandeelhouders hebben beperkt stemrecht.

    • Freek Staps