Kamer tegen veilingplan radiozenders

Het nieuwe kabinetsvoorstel over de veiling van radiofrequenties vindt naar alle waarschijnlijkheid geen meerderheid in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit eerste reacties van de grote partijen.

Alleen de VVD en in mindere mate GroenLinks lijken voorstander van de mengeling van vrije veiling van frequenties en de veiling van doelgroepzenders, zoals het kabinet voorstelt. De liberalen hopen daarmee te voorkomen, aldus hun woordvoerder Nicolaï, dat de regering alsnog onder druk van een Kamermeerderheid overgaat tot wat de VVD `het communistisch model' noemt: een beauty contest waarbij de frequenties op inhoudelijke criteria worden verdeeld onder de marktpartijen.

De PvdA laat bij monde van Kamerlid Wagenaar weten niet overtuigd te zijn van het argument van de regering dat het huidige kabinetsvoorstel op dit moment het enig juridisch haalbare is. Naar het oordeel van de PvdA zijn er nog tal van mogelijkheden voor grondige `bijsturing' tijdens het Kamerdebat van volgende week. Ook van het argument dat grote haast is geboden is de PvdA niet overtuigd.

Voor het alternatief van de beauty contest zijn nog twee jaar ambtelijke voorbereiding nodig, verklaarde staatssecretaris Van der Ploeg (Media) gisteren tijdens de presentatie van het kabinetsvoorstel. Met zijn collega De Vries (Verkeer en Waterstaat) bepleitte hij snelle besluitvorming. Het kabinetsvoorstel behelst de vrije veiling van zes landelijke `kavels' op de FM, en de veiling van vier kavels voor doelgroepzenders (klassieke muziek, nieuws en Nederlandstalig repertoir).

Het huidige voorstel vervangt een eerder voorstel dat de vrije veiling van zeven kavels behelsde, en waartegen de Kamer, die een voorkeursregeling voor bestaande zenders bepleitte, zich unaniem gekeerd had. Zowel PvdA als VVD hadden instemmend gereageerd op een vervolgens opgesteld compromisvoorstel van de commissie-Bouw. Dat is volgens het kabinet juridisch niet houdbaar, onder andere omdat het in strijd is met de Europese mededingingsregels.

De commerciële zenders Radio 538 en Sky Radio hebben hun oproepen aan luisteraars hervat om ministeries en Kamerfracties in Den Haag te bombarderen met e-mail en telefoontjes. Deze geven daaraan bij duizenden gehoor.

DE STEMMING: www.nrc.nl/denhaag