Ingenieurs verdienen meer dan gemiddelde

Universitair geschoolde ingenieurs verdienen meer dan andere academici. Dat blijkt uit een onderzoek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI). Vooral op hogere leeftijd — ouder dan veertig jaar — is het verschil in inkomen aanzienlijk. De ingenieurs verdienen dan zo'n 19.000 gulden per jaar meer dan andere academici: 142.000 gulden per jaar tegenover 123.000 gulden per jaar. Voor mensen ouder dan 46 jaar is het verschil nog groter: ingenieurs verdienen dan 168.000 gulden per jaar tegenover 136.000 gulden.

Technische universiteiten leveren al jaren minder studenten af dan nodig zijn op de arbeidsmarkt. Bedrijven als Philips en Siemens halen veel van hun technische mensen uit het buitenland. Nederlandse ingenieurs profiteren. Zij zagen hun salaris tussen 1997 en 2000 met maar liefst 15,4 procent stijgen. Gecorrigeerd voor inflatie komt dat neer op een reëele loonstijging van 8,7 procent.

Afgestudeerden in de chemie en civiele techniek verdienen het meest. Bedrijfskundigen, informatici en industrieel ontwerpers blijven wat achter. ,,Dat zijn studies die recenter gestart zijn'', zegt ir. B. van Nederveen van het KIvI. ,,Respondenten die dergelijke studies hebben gedaan zijn jonger en verdienen dus minder.''