Hoofd drama

Dorien van de Pas is benoemd als hoofd drama bij het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Van de Pas legde zich de laatste jaren toe op de marketing van films, met name documentaires. Zij volgt Dominique van Ratingen op. Het Stimuleringsfonds levert financiële bijdragen aan aan de meeste gesubsidieerde Nederlandse films.