`Het krioelt van homofilie en meerwijverij'

Homoseksualiteit als een `vieze en vuile zonde' bestempelen is niet beledigend als dit vanuit een geloofsovertuiging gedaan wordt, oordeelde het Arnhemse gerechtshof gisteren. Het sprak een Hengelose dominee vrij van belediging.

In het kerkgebouw van de Bethel Pinksterkerk in Hengelo slaat dominee E. Herbig de statenbijbel er nog maar eens op na. In Leviticus (hoofdstuk 18 verzen 22 en 23) staat geschreven dat homoseksualiteit gezien moet worden als een `gruwel'. ,,Dat is nog erger dan vies en vuil'', zegt Herbig. Hij wil er mee aantonen dat zijn ingezonden brief in de Twentsche Courant Tubantia, ruim twee jaar geleden, gebaseerd was op Gods woord. ,,Ik kan niet zwijgen. Pedofilie, homofilie en polygamie zijn niet goed te praten. Zonde is geen zonde meer en men moet maar tolerant zijn in de richting van vieze en vuile zonden'', schreef Herbig na het zien van een televisieprogramma over polygamie.

De politierechter sprak Herbig vrij van belediging. Het gerechtshof in Arnhem oordeelde in hoger beroep dat de uitspraken op zichzelf grievend zijn, maar dat het beledigende karakter verdwijnt als ze gedaan zijn vanuit de geloofsopvatting dat homoseksualiteit een zonde is. Herbig houdt na zijn vrijspraak vol dat hij niet specifiek iets tegen homo's heeft.

,,Het gaat mij om alle zonden. Pedofilie, meerwijvigheid, moord, overspel. Het krioelt er van tegenwoordig. Het erge van homofilie is dat gedaan wordt alsof het niet erg is. Het wordt goedgepraat en geaccepteerd. Als prediker is het mijn taak om mensen te waarschuwen. Veel geestelijken zijn bang om het rechttoe rechtaan te zeggen.''

Het hof oordeelt dat uw uitlatingen op zichzelf voor homofielen kwetsend zijn.

,,Het is de waarheid zoals die in de bijbel staat. En de waarheid kan pijn doen.''

Neemt u de bijbel niet te letterlijk? Even verderop in Leviticus 18 (vers 29) staat dat zondaars `uit het midden van hun volk uitgeroeid worden'. Vindt u dat dan ook?

,,Zover wil ik niet gaan. Ik denk dat er nog genade voor hen is. Maar het is aan God om te oordelen.''

Wat vindt u van de uitspraken van imam el-Moumni dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is die slecht is voor de samenleving?

,,Ik wil het liever niet over el-Moumni hebben. Ik zou het ook niet zo geformuleerd hebben, maar in wezen heeft hij gelijk. Door de zondeval zit de zonde in iedere mens en deze kan overslaan op anderen. In die zin is het besmettelijk. En het is niet goed voor de samenleving omdat het leidt tot homohuwelijken. Dat heeft God niet bedoeld met de schepping.''

U bent al 33 jaar dominee in deze kerk. Hoe gaat u om met homofielen in uw eigen gemeente?

,,Ik weet niet of ze er zijn. Als dat wel zo is moeten ze tot mij komen, maar ze weten dat ik het niet tolereer. Ik wil er wel over praten, maar niet over discussiëren.''

U heeft zichzelf met Luther vergeleken. Waarom?

,,Luther zag allerlei dingen in het katholieke geloof die hem niet aanstonden en zei: `Hier sta ik en ik kan niet anders'. Dat vond ik een heel moedige uitspraak. De kerk is nu veel te stil. Ik las laatst dat een dominee ging trouwen met een man, en dat er zelfs speciale homokerken zijn. Verschrikkelijk. Als een kerk zoiets toelaat is het geen kerk meer.''

    • Martin Steenbeeke