Cap Gemini misschien te optimistisch

Nu de Franse automatiseerder Cap Gemini een krachtige winstwaarschuwing heeft gegeven, begint onder de technologiefondsen de laatste rij dominostenen om te vallen. De inzinking van de vraag naar IT-diensten is van de VS naar Europa overgewaaid en krijgt serieuze afmetingen. Niet alleen stellen klanten nieuwe orders uit, ook bevriezen ze de uitgaven aan lopende projecten. Financiële dienstverleners en technologiebedrijven houden nu, net als de telecomconcerns, de hand op de knip.

Cap Gemini heeft zijn omzetgroeiverwachting voor dit jaar gehalveerd. De nieuwe voorspelling impliceert niettemin een omzetgroei van 7 procent in het tweede halfjaar. Dat wordt een zware kluif. De omzet in de VS is maandenlang niet gestegen of zelfs gedaald, en de groeivertraging begint nu pas op gang te komen in Europa, dat tweederde van de omzet van Cap Gemini voor zijn rekening neemt. Bovendien bestaat er een nauwe relatie tussen de groei van de omzet en die van het personeelsbestand, terwijl Cap Gemini juist nu mensen de laan uitstuurt en heel selectief is bij de werving van nieuwe krachten. Ten slotte was de omzet in de tweede helft van vorig jaar heel goed, waardoor een verbetering van 7 procent nog moeilijker te verwezenlijken is.

Als bedrijven die IT-diensten verkopen te kampen hebben met een teruglopende omzet, staan dikbetaalde consultants met lege handen. Marges krijgen dan een verschrikkelijke knauw. Cap Gemini denkt aan een operationele marge van 6 procent in de eerste helft van dit jaar, in plaats van de meer dan 10 procent van vorig jaar. Het bedrijf hoopt de marge in het tweede halfjaar te kunnen opkrikken tot 8 of 9 procent, door een mix van kostenbesparingen en ontslagen van minder goed presterende werknemers. Die maatregelen zijn verstandig. Maar als Cap Gemini zich op de omzetgroei verkijkt, kunnen de beoogde winstmarges ook te hoog gegrepen zijn.

De aandelen worden nu verhandeld op een niveau van 25 maal de – opnieuw gereduceerde – schatting van de winst over 2001. Dat is geen goede afspiegeling van het risico van een nieuwe winstwaarschuwing later dit jaar.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly