Werk justitie tegen privacy

De Registratiekamer, die waakt over de privacy, wil dat informatiegaring door politie en justitie beter wordt gecontroleerd. De belangen van onverdachte burgers en bedrijven waarover inlichtingen worden verzameld, moeten beter worden beschermd. De kamer reageert hiermee op het rapport van de commissie-Mevis van half mei, waarin staat dat bedrijven de wettelijke verplichting moeten krijgen om gegevens af te staan ten behoeve van opsporingsonderzoeken.