Weer ATF-directeur aangehouden

Justitie in Leeuwarden heeft een vijfde medewerker van chemisch afvalverwerkingsbedrijf ATF in Drachten aangehouden. Het is een 59-jarig directielid uit Drachten. Hij wordt medeverantwoordelijk geacht voor de brand op 12 mei vorig jaar. In een opslagloods ging toen 480 ton chemisch afval, waaronder lijm, verf en olie, in vlammen op.

Vorige week werd de 45-jarige algemeen directeur aangehouden op verdenking van brandstichting, het verontreinigen van grond en grondwater en het werken zonder milieuvergunning. Justitie verdenkt beiden van ,,buitengewoon onvoorzichtig handelen, tegen het roekeloze aan'', aldus de Leeuwarder persofficier O. Brouwer. Daarbij valt volgens hem te denken aan het bij de opslag vermengen van giftig afval. De algemeen directeur is zaterdag weer op vrije voeten gesteld, maar blijft volgens het Leeuwarder openbaar ministerie verdachte. Ook drie eerder aangehouden medewerkers, onder wie een 45-jarige Drachtster die als acceptant van het chemisch afval vorige maand enkele dagen vastzat voor verhoor, blijven verdachte.

Door de brand bij ATF sloeg in een straal van vijf kilometer ten westen van het bedrijf cadmium neer op het gras. Veehouders in die zone moesten hun vee een week lang op stal houden. De melk van hun koeien werd apart opgehaald.

De provincie Friesland heeft ATF vorig week een nieuwe gedoogbeschikking gegeven. Onder bepaalde voorwaarden mag het bedrijf, de enige grote afvalsorteerder in Noord-Nederland, chemisch afval één nacht opslaan in vijf kleinere containers op het bedrijfsterrein. De volgende dag moet het afval naar een afvalverwerker worden vervoerd.

Zowel de provincie Friesland als ATF-woordvoerder L. Derrix verklaart dat het bedrijf wel degelijk over een milieuvergunning beschikte ten tijde van de brand.