Wederopstanding 3

E.J. Bomhoff beschuldigt ds. C. A. ter Linden, naar aanleiding van diens betoog dat de opstanding van Jezus niet letterlijk genomen dient te worden, van het maken van water uit wijn (NRC Handelsblad, 16 juni). Van een heel andere orde is het wonder dat door Jezus werd verricht op een bruiloft: het maken van wijn uit water. Vroeger dacht men misschien dat wijn ontstaat door het toevoegen van de wijngeest aan water.

Nu weten wij dat het essentiële bestanddeel van wijn alcohol is met de formule C2H50H en dat dus het maken van wijn uit water volgens de volgende reactievergelijking zou moeten verlopen: 3H2O C2H5OH, met een opbrengst tussen de 11 en 13 procent. Ik ben bang dat geen enkele chemicus zich aan deze synthese zal wagen. Zij is namelijk onmogelijk tenzij misschien eerst langs fysische weg een gedeelte van de O atomen zouden worden omgezet in C atomen door middel van kernsplitsing, maar als daarvan sprake was geweest, dan ben ik bang dat geen van de bruiloftsgasten dit had overleefd en was daar zeker melding van gemaakt.

Nog problematischer dan het maken van wijn uit water is het weer opstaan uit de doden. Alweer, het is niet zo vreemd dat vroeger geloof werd gehecht aan de mogelijkheid dat mensen weer levend konden worden nadat ze gestorven waren. Op het oog lijken de veranderingen die direct na de dood optreden niet zo groot. Nu weten we dat na het overlijden in alle miljarden – voorheen levende – cellen van een lichaam volstrekt onomkeerbare afbraakprocessen plaatsvinden die terugkeer van het gehele organisme tot het leven volstrekt onmogelijk maken.

De oplossing waarmee Bomhoff in zijn beschouwing komt is dat God een soort super Harry Potter is die als het hem uitkomt met bovennatuurlijke goocheltrucjes zijn schepselen imponeert. Dit is een uiterst onaantrekkelijke en onwaarschijnlijke gedachte, die bovendien iedere verdere intellectuele discussie uitsluit.

Ik vind de uitleg van Ter Linden dat de opstanding van Jezus een metafoor is voor het voortleven van zijn boodschap na zijn dood heel wat acceptabeler dan het geloof in een reële fysieke opstanding. Het valt te prijzen dat hij kiest voor een uitleg van de bijbel die niet strijdig is met de huidige wetenschappelijke kennis en inzichten.

    • P. van de Putte