WAO

Veel mensen die met psychische klachten worstelen, hebben niet te maken met een behandelaar die hen geneest, maar leggen vaak een weg af van diverse periodes van behandeling door verschillende hulpverleners.

In mijn geval had dat tot gevolg dat de onderliggende oorzaak van de problemen zo ongeveer elke vijf jaar voor terugval zorgde en hernieuwde behandeling nodig maakte.

Pas toen ik zelf aangaf niet langer elke vijf jaar een depressie te willen hebben, heeft de Riagg ingestemd met een nader onderzoek.

Dit onderzoek, bestaande uit twee series van 5 gesprekken, kon niet in 5 of 10 weken worden afgerond, maar heeft een half jaar in beslag genomen. Vermoedelijke oorzaak: de cultuur en manier van werken bij de Riagg: het ontbreken van een prikkel om efficiënt te werken.

Toen ik na een jaar ziektewet in de WAO terechtkwam, moest mijn behandeling nog beginnen. Saillant detail is dat ik daardoor voor 80 à 100 procent werd afgekeurd, terwijl ik kort na het begin van mijn behandeling (in de ochtenden) weer in de middagen ben gaan werken.

Ondanks mijn melding daarvan bij de uitvoeringsinstelling, bleef een oproep voor herkeuring 2,5 jaar lang uit en ontving ik al die tijd een volledige WAO-uitkering.

Het is mijn overtuiging dat een aanzienlijk deel van de WAO'ers met psychische klachten niet in de WAO hoeft te komen ofwel daar veel korter of beperkter in hoeft te blijven, indien wat zou worden gedaan aan de organisatie en cultuur in de geestelijke gezondheidszorg.

    • Drs. Kate Urban