Vogelbeschermers vs. boombeschermers

Is het ecologisch verantwoord om hout te oogsten in een bos vol broedende zangvogels? Vogelbeschermers contra Staatsbosbeheer.

Onmin onder natuurbeschermers. ,,Ik sta niet graag met een collega-natuurbeschermer voor de rechter, maar als het niet anders kan dan moet het maar'', zegt Harry Boeschoten, plaatsvervangend directeur van Staatsbosbeheer.

Vogelbescherming Nederland is ,,teleurgesteld'' dat Staatsbosbeheer weigert te stoppen met de ,,zomervelling'', dat wil zeggen de houtoogst tijdens het vogelbroedseizoen in het Kuinderbos op de grens van de Noordoostpolder, Friesland en Overijssel. Vogelbescherming rept van ,,een prachtig vogelrijk loofbos met dichte ondergroei waar tientallen soorten nu jongen en eieren hebben''. Kortom een ,,ideale biotoop'' voor zangvogels als winterkoninkje, roodborst, fitis en zwartkop.

En juist in dat bos kapt Staatsbosbeheer bomen om het hout onder meer te verkopen als brandstof voor de milieuvriendelijke elektriciteitscentrale van Nuon in Lelystad! ,,Er moeten vele honderden nesten overstuur zijn gegaan. Staatsbosbeheer zou eindelijk eens moeten kiezen tussen wat men is: natuurbeschermer of houtproducent'', zegt woordvoerder Hans Peeters van Vogelbescherming. Er is gisteren een brief gestuurd waarin de vogelbeschermers eisen dat de werkzaamheden binnen 48 uur worden gestaakt. Als dat niet gebeurt, wil de Vogelbescherming de Algemene Inspectie Dienst inschakelen.

In het Kuinderbos wordt de sitka-spar gekapt, een uitheemse naaldboomsoort die wat Staatsbosbeheer betreft gerust mag verdwijnen ten gunste van meer loof. De boswachter ter plaatse heeft zondag op de radio al erkend dat daarbij hier en daar nesten sneuvelen. Dat wil niet zeggen dat de natuurbelangen ernstig worden geschaad. Er is een ,,redelijke afweging'' gemaakt, stelt Harry Boeschoten, nadat is onderzocht waar de minste nesten zitten.

De kwestie is dat het Kuinderbos een van de weinige bossen in Nederland is die op kleigrond staan en dat het ,,vrijwel onmogelijk'' om dat buiten het droge seizoen hout te oogsten. ,,In het natte seizoen zak je met zware machines weg en zou je de bodem en de ondergroei zwaar beschadigen.''

Staatsbosbeheer ziet juridische procedures met vertrouwen tegemoet, ook al kreeg de gemeente Voorburg een paar jaar geleden een boete omdat het tijdens de broedperiode gesnoeid en gekapt had in een park. Dat was in strijd met de Vogelwet.

Boeschoten: ,,Als je dit verbiedt, moet je ook allerlei landbouwactiviteriten verbieden waarvan je vooraf weet dat die schade toebrengen aan de natuur. Denk maar eens aan de weidevogels. Ik wil de zaak niet ridiculiseren, maar als de rechter dit zou verbieden, dan zou je dus ook geen struik mogen weghalen met een nest erin op de locatie van een toekomstige Vinex-wijk. Wij zijn nu eenmaal natuurbeschermer én houtproducent. Dat levert een spanning op die de mens-inclusieve natuur in Nederland ten goede komt. Dit zijn niet de wouden van Canada.'''

    • Arjen Schreuder