`Vestigingsplaatsen' bezet gebied weg

De Israëlische minister van Defensie Benjamin Ben Eliezer heeft gisteren gezegd het leger opdracht te hebben gegeven vijftien kleine vestigingsplaatsen van kolonisten in bezet gebied te ontruimen. Hij sprak de hoop uit dat de ontruiming in overleg met de kolonisten kan gebeuren. Zo niet, dan zal het leger de lokaties met geweld ontruimen.

Als reden voor zijn besluit wees minister Ben Eliezer op het welzijn van de kolonisten. ,,Ik ben niet bereid de verantwoordelijkheid op me te nemen dat mensen daar worden gedood (door Palestijnen)'', zei hij. De minister gaf niet aan welke vestigingsplaatsen hij op het oog heeft. De Israëlische media veronderstellen vandaag dat hij het heeft gemunt op illegale `protestnederzettingen', vaak niet meer dan een tent of enkele caravans op plaatsen waar kolonisten door Palestijnen werden gedood. Versteviging van de territoriale greep op bezet gebied is volgens de ideologie van de kolonisten de effectiefste en voor de Palestijnen pijnlijkste manier om de Palestijnse terreur af te straffen. Sedert het aan de macht komen van premier Ariel Sharon zijn volgens de Vrede-Nu beweging bij bestaande nederzettingen vijftien nieuwe vaste kernen voor nederzettingen opgezet.

Likud-ministers zeiden gisteren na de verklaring van de minister van Defensie dat er geen sprake is van een regeringsbesluit om welke nederzettingen dan ook te ontruimen. ,,Dat kan toch niet worden verwacht van Sharon, de grondlegger van de nederzettingenpolitiek'', zei minister Zachi Hanegbi.

Israëlische commentatoren veronderstellen dat minister Ben Eliezer niet tot ontruiming van de nederzettingen zal overgaan voordat de Palestijnen het afgesproken bestand volledig in acht nemen. Shlomo Ben Ami, minister van Buitenlandse Zaken onder premier Ehud Barak, zei vanmorgen dat het besluit om vestigingsplaatsen te ontruimen ook moet worden gezien tegen de achtergrond van het bezoek van premier Sharon aan Washington. De huidige minister van Buitenlandse Zaken, Shimon Peres, zei gisteren dat de bouwstop in de nederzettingen reeds van kracht is. Bevriezing van de nederzettingenaktiviteiten is een van de paragrafen in het plan-Mitchell dat zowel door Israël als de Palestijnen is aanvaard, maar door beide partijen naar eigen inzicht wordt geïnterpreteerd. Het plan-Mitchell, dat in het middelpunt staat van de besprekingen die Sharon met president Bush zal voeren, stelt hervatting van het vredesproces in het vooruitzicht na beëindiging van de vijandelijkheden en totale bevriezing van de Israëlische nederzettingenpolitiek.