Verzekeraars tegen egalisering van winst

De Nederlandse verzekeraars verzetten zich tegen een wetswijziging die het egaliseren van de winst indamt. De voorstellen van de Commissie-Traas om de verslaggeving in de branche te verbeteren zorgt voor onnodige en complexe veranderingen waar de buitenstaander geen touw meer aan kan vastknopen.

Het Verbond van Verzekeraars meent dat Nederland uit de pas gaat lopen met de internationale ontwikkelingen als de adviezen van Traas worden overgenomen. De ministers Zalm (Financiën) en Korthals (Justitie) maakten gistermiddag bekend op aanwijzing van de commissie-Traas de wet te willen aanscherpen. Hiermee wordt gepoogd de vergelijkbaarheid van de resultaten in de sector te vergroten en het inzicht in de vermogenspositie van verzekeraars te verbeteren.

Vooral Aegon zal de presentatie van zijn cijfers moeten omgooien. Het concern is gewend om de opbrengsten van haar beleggingen over zeven jaar uit te smeren. Het concern neemt het gemiddelde rendement op haar portefeuille over de laatste dertig jaar en vermenigvuldigt dat met de gemiddelde omvang van de beleggingsportefeuille in de afgelopen zeven jaar. Daardoor kan het bedrijf winst op haar beleggingen rapporteren, terwijl op jaarbasis verlies wordt gemaakt. Volgens het concern geeft die methode meer inzicht in haar prestaties omdat de verplichtingen aan de polishouders ook over lange termijn gelden. ,,De voorstellen van Traas geven juist meer mogelijkheden om de winst te manipuleren'', stelt een woordvoerder van het concern.

Het ministerie van Financiën stelt dat de ruimte voor verzekeraars blijft bestaan om hun rendement over meer dan één jaar te rapporteren. ,,Een verzekeraar die daarnaast informatie wil verschaffen over het structurele beleggingsrendement kan dat vanzelfsprekend in de toelichting doen.''

De branchevereniging van verzekeraars heeft tussentijds de mogelijkheid gekregen te reageren op een concept van de commissie-Traas. Een van de kritiekpunten is de manier waarop meer inzicht moet worden verschaft in de buffers van verzekeraars. Het zicht op toekomstige verplichtingen door verkochte polissen is volgens Traas onder de maat. Te hoge voorzieningen zorgen ervoor dat de concerns stille reserves aanhouden die voor de buitenwereld niet zichtbaar zijn. Te lage voorzieningen schetsen een te rooskleurig beeld van de financiële situatie van de verzekeraar. Het Verbond van Verzekeraars stelde eerder dat ,,solvabiliteitsinformatie niet relevant is in de geconsolideerde jaarrekening''.