Toezichtregime banken uitgesteld

Het dit jaar geplande akkoord over nieuwe kapitaalseisen voor de bankensector is een jaar uitgesteld. Dit heeft het Bazelse Comité voor toezicht op de banksector gemeld.

Reden voor het uitstel is de golf van reacties uit de banksector op de eerste voorstellen uit januari. Er kwamen 250 op- en aanmerkingen binnen, die het Bazelse Comité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale toezichthouders, beter wil bestuderen. Een nieuw kapitaalsakkoord, de vervanger van het oorspronkelijke Bazelse akkoord uit 1988, wordt nu niet eind dit jaar gesloten, maar pas in de loop van volgend jaar. Het akkoord moet dan in 2005 van kracht worden.

Sinds het akkoord uit 1988 moeten banken acht procent van hun uitstaande kredieten aanhouden als eigen vermogen. Deze kredieten worden gewogen naar risicograad. Omdat de indeling voor de weging te grof was, en de regels verder ook moesten worden gemoderniseerd, is Bazel II gestart.

Hierbij mogen banken kiezen of zij zelf een geavanceerd systeem invoeren om hun risico's bij te houden, of dat zij zich verlaten op het oordeel van kredietbeoordelingsagentschappen als Moody's.

De voornaamste kritiek op het nieuwe stelsel is dat het zal leiden tot zwaardere kapitaalseisen. Ten eerste is er het bezwaar dat het midden- en kleinbedrijf een te hoge risicobeoordeling dreigt te krijgen, waardoor banken relatief veel vermogen aan moeten houden tegenover leningen aan deze sector, en daarom een hogere rente zullen verlangen.

Grote banken hebben ook bezwaar gemaakt tegen het geringe verschil in vermogenseisen dat dreigt te ontstaan tussen kleinere banken die gebruik maken van externe risicobeoordeling en grotere banken die zelf een duur systeem invoeren. Hoe kleiner dat verschil, hoe duurder het relatief is om zelf een systeem te maken en te onderhouden.

Derde bezwaar geldt de eis dat 20 procent van het opzijgezette vermogen moet worden aangehouden om operationale risico's te kunnen opvangen. Dat zijn risico's die voortvloeien uit persoonlijke fouten, of bijvoorbeeld fraude. Het Bazelse Comité liet gisteren al weten dat die laatstgenoemde twintig procent lager zal uitvallen in het definitieve voorstel.