Toekomst UPC hoogst onzeker

Beleggers zijn zich bewust geworden van de ernst van de situatie bij United Pan-Europe Communications (UPC). De koers – die al 90 procent onder het hoogterecord stond – is deze maand meer dan gehalveerd. UPC is chronisch oververhit. De nettoschuld van 7,6 miljard euro doet de marktwaarde van 1,2 miljard euro verbleken, en is tweemaal zo groot als de waarde van UPC's bezittingen. De werkelijke toestand is nóg slechter. UPC heeft 1,1 miljard aan – geleend – kasgeld op zijn balans dat nog niet is uitgegeven. Toch voorziet het businessplan in het spenderen daarvan – en wellicht van nog eens 1 miljard euro – voordat het break-evenpoint bereikt wordt. Het werkelijke schuldbedrag ligt dus dichter bij de 10 miljard euro.

UPC heeft een bedrijfswaarde van zo'n 11 miljard euro, ofwel 1.600 euro per klant. De waarde is lager dan die van het Britse NTL en Telewest, maar veel hoger dan die van de meeste Europese kabelbedrijven. Liberty Media betaalt vermoedelijk slechts 500 euro per klant bij de overname van de kabelactiviteiten van Deutsche Telekom. UPC haalt weliswaar 50 procent meer omzet per gebruiker, maar niet drie keer zoveel. Slechts een kleine vermindering van de bedrijfswaarde per klant is genoeg om de waarde van zijn aandelenkapitaal te vernietigen.

De problemen zijn voor UPC nog groter omdat het concern heeft toegegeven dat het in het eerste kwartaal van 2003 door zijn geld heen zal zijn. Maar de financiële positie maakt het aantrekken van nieuw kapitaal vrijwel onmogelijk. De uitgifte van obligaties is uitgesloten, omdat het noodzakelijke rendement te hoog zou uitvallen. De bestaande, hoogrenderende obligaties worden momenteel op 40 procent van hun nominale waarde verhandeld. Het concern moet door de zure appel heen bijten en een groot deel van zijn schuld inruilen voor aandelen. Zo niet, dan ziet de toekomst van UPC er hoogst onzeker uit.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Joy Tadaki