Spionage

De Amerikaanse geleerde John Tobin, die in Moskou eerder is veroordeeld wegens drugsbezit, wordt wellicht beschuldigd van spionage. Eerder was een aanklacht wegens spionage juist ingetrokken. Gisteren liet de Russische geheime dienst, de FSB, weten dat een Russische wetenschapper, Pavel Bolsjoenov, heeft gezegd dat Tobin hem, uitdrukkelijk als medewerker van de Amerikaanse federale recherche FBI, heeft ondervraagd toen hij - Bolsjoenov - in een Amerikaanse gevangenis zat, en hem daarbij heeft willen recruteren als spion voor de VS. Tobin zelf heeft tegen vrienden gezegd dat hij alleen maar in een Russische gevangenis zit omdat hij heeft geweigerd voor de FSB te werken.