Schisma dreigt in anglicaanse kerk

Binnen de episcopale kerk, de anglicaanse kerkprovincie in de Verenigde Staten, bestaat grote verdeeldheid over de benoeming van vier uiterst conservatieve bisschoppen. Hun wijding hangt nauw samen met verdeeldheid over de acceptatie van homoseksualiteit.

De bisschoppen zijn gewijd door de aartsbisschop van de Zuidoost-Aziatische kerkprovincie, Datuk Yong Ping Chung, en de aartsbisschop van Rwanda, Emmanual Kolini. Nooit eerder werden bisschoppen in de ene anglicaanse kerkprovincie aangesteld door een aartsbisschop uit een andere kerkprovincie. De 38 anglicaanse kerkprovincies hebben een grote mate van zelfstandigheid.

De bisschoppen zijn benoemd binnen de zogeheten `Anglicaanse Missie', een verzamelplaats voor conservatieve Anglicanen. Deze Anglicaanse missie werd vorig jaar opgericht tegen de wil van de aartsbisschop van Canterbury, George Carey, die geldt als de geestelijk leider van de 77 miljoen anglicanen in de wereld. De episcopale kerk telt 2,3 miljoen leden.

Carey waarschuwde vorig jaar dat de Missie zou kunnen leiden tot een schisma tussen de liberale en de orthodoxe stroming binnen de kerk. Toen werden in Singapore de eerste twee bisschoppen van de Missie gewijd. Carey noemde het ,,in het beste geval ongewoon en in het slechtste geval schismatiek'' om in Singapore bisschoppen van de Amerikaanse kerkprovincie te wijden.

De conservatieven zetten hun plan door uit onvrede met het feit dat sommige anglicaanse priesters openlijk homoseksueel zijn en met het besluit om homoseksuele relaties kerkelijk in te zegenen. Vorig jaar kregen in Singapore de eerste twee bisschoppen van Ping Chung en Kolini hun wijding.

Ping Chung zei gisteren dat het beslist niet de bedoeling was om zich van de anglicaanse kerk af te scheiden, de wijding was juist bedoeld om de vier – die zich van de kerk dreigden af te keren – voor de anglicaanse kerk te behouden. ,,Er moet eenheid zijn, maar eenheid die geen compromissen sluit met de waarheid'', aldus de aartsbisschop. Eerder noemde hij de liberale houding tegenover homoseksualiteit een bewijs van een bredere ,,crisis in het geloof''.

De nieuw benoemde bisschoppen gaan werken binnen de 28 congregaties die zich inmiddels van de liberale episcopalen hebben afgekeerd.