Pronk ziet af van statiegeld op blik en plastic flessen

Er komt geen statiegeld op blikjes, plastic flesjes of kartonnen verpakkingen. Dat is de uitkomst van besprekingen tussen minister Pronk (VROM) en het bedrijfsleven.

In plaats daarvan hebben de partijen voor de komende vijf jaar een nieuwe overeenkomst gesloten, waarin een ruime plaats is toebedeeld voor een methode om het zwerfvuil terug te dringen.

Pronk had zich het afgelopen voorjaar sterk gemaakt voor de invoering van het statiegeld, waarvoor hij, na aanvankelijk verzet, ook steun kreeg van een meerderheid in de Tweede Kamer.

De minister vond een systeem met statiegeld onvermijdelijk, omdat volgens hem was gebleken dat afspraken (convenanten) met het bedrijfsleven op dit gebied onvoldoende effect hebben.

Bij de voorbereiding van een nieuw convenant (tot 2005) bleek dat de partijen geen overeenstemming konden bereiken over maatregelen die de stijgende hoeveelheid zwerfafval fors zouden moeten verminderen.

Wel was het bedrijfsleven bereid om over een periode van vijf jaar honderd miljoen gulden beschikbaar te stellen voor een schoonmaakactie. Pronk liet de Kamer tijdens een overleg eind mei overigens weten dat de overeenkomst op andere punten wel succesvol was. Daardoor kan de totale hoeveelheid gestort afval dalen van 940.000 ton in 2000 naar 850.000 ton in de komende jaren.

De afspraak die overheid en bedrijfsleven nu hebben gemaakt wordt verder uitgewerkt en zal dit najaar uitmonden in concrete maatregelen.

Volgens een woordvoerder van het zogeheten SVM-Pact, de organisatie die het convenant moet uitvoeren, zal de inzameling niet via de normale handelskanalen verlopen. ,,De consument hoeft de blikjes of flesjes dus niet in te leveren bij supermarkt of buurtwinkel. Daar kleefden alleen al om hygiënische redenen te veel bezwaren aan'', aldus F. Tummers van SVM-Pact.

Er zal wel een vorm van beloning voor de inzameling worden gegeven, maar dan moet eerder worden gedacht aan de manier waarop nu via allerlei clubs oud papier wordt verzameld.

Verder zullen er meer afvalbakken worden geplaatst: niet alleen naast de bestaande flessen- en papierbakken, maar ook langs de weg of bij kruisingen waar het afval nu vaak gewoon uit de auto wordt gegooid. Dit kleine afval vormt tien procent van al het zwerfafval.