Ouderen missen stem in pensioen

Ruim een miljoen Nederlandse werknemers en gepensioneerden hebben geen enkele medezeggenschap bij het beheer van hun pensioengelden, waarvoor zij verplicht premie betalen.

Dat blijkt uit nog vertrouwelijke cijfers die een commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft verzameld. Drie jaar geleden hebben de vakbonden en de werkgevers afspraken gemaakt met de ouderenbonden (verenigd in het CSO) om de invloed van werknemers en gepensioneerden te verhogen. Het convenant hierover wordt nu geëvalueerd.

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemersorganisaties zijn op dit moment de dominante beslissers in de pensioenfondsen, die samen bijna 1.000 miljard gulden beheren. Met het convenant wilden werkgevers en werknemers plannen van toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken De Grave voor wettelijke regeling van medezeggenschap van gepensioneerden afwenden.

De opsteller van het rapport voor de SER-commissie, het onderzoeksbureau Regioplan, zegt dat de formele zeggenschapspositie van gepensioneerden is verbeterd. ,,Het is echter niet dekkend.''

Uit het rapport, dat is gebaseerd op een enquête onder pensioenfondsen, blijkt dat tweederde van de pensioenfondsen die voor complete bedrijfstakken werken, in drie jaar tijd geen enkele vorm van medezeggenschap heeft gerealiseerd. Bij de pensioenfondsen die voor individuele ondernemingen werken is dat 43 procent. Bij pensioenregelingen die verzekeraars uitvoeren was de respons op de enquête zo klein en reactie op het convenant zo minimaal dat de onderzoekers niet eens een analyse konden maken.

Bij deze fondsen en regelingen zijn meer dan een miljoen werknemers en gepensioneerden betrokken. De meeste grote pensioenfondsen hebben wel een of meer vormen van medezeggenschap. Daardoor is het percentage werknemers en gepensioneerden dat wel invloed heeft tussen 80 en 90 procent bij ondernemings- en bedrijfstakfondsen.

Pensioenfondsen hadden verschillende mogelijkheden om de medezeggenschap van gepensioneerden te vergroten, zoals een deelnemersraad (bedrijfstak- en ondernemingsfondsen), bestuursdeelname (ondernemingsfondsen) of beide (ondernemingsfondsen).

    • Menno Tamminga