Nieuw centrum verloskunde in Groningen

De huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen in Groningen beginnen een verloskundig centrum waar jaarlijks de helft van de bijna tweeduizend bevallingen moeten plaatsvinden.

Het centrum maakt een efficiëntere inzet van het personeel mogelijk en vormt het antwoord op het tekort aan verloskundige hulp in de provincie. Het centrum wordt gelieerd aan het Martiniziekenhuis in de stad Groningen dat op dit moment jaarlijks al zo'n driehonderd bevallingen doet en daarmee aan zijn grens ziet. Met name op het platteland dreigt een groot tekort aan verloskundige capaciteit doordat het voor verloskundigen vrijwel niet rendabel is om er zich zelfstandig te vestigen. De huisartsen die bevallingen doen, een kwart is verloskundig actief, willen daar vanaf omdat ze het al druk genoeg hebben met andere activiteiten.