Minister Borst staakt groepsonderzoek Bijlmer

Minister Borst (Volksgezondheid) stopt met het groepsonderzoek naar een mogelijk verband tussen de ramp met de Boeing die in 1992 neerstortte op de Amsterdamse Bijlmer en gezondheidsklachten bij omwonenden. Bij de ramp kwamen 43 mensen om het leven.

Het blijkt niet mogelijk voldoende mensen te interesseren voor dit onderzoek om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen. Het individuele onderzoek onder bewoners en hulpverleners naar mogelijke klachten gaat nog wel door, al kost dit meer tijd dan voorzien.

Dit blijkt uit een brief van Borst aan de Tweede Kamer, waarin ze de voortgang meldt van de verschillende onderzoeken die lopen naar de mogelijke medische gevolgen van de vliegramp. Met de onderzoeken kwam Borst tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer, die na afloop van de parlementaire enquête naar de afhandeling van de ramp meer oog voor de gezondheidsklachten van bewoners en hulpverleners wenste.

De minister voelt vooralsnog niets voor een aanvullend onderzoek naar de mogelijke schadelijke gevolgen van de blootstelling aan bij de ramp vrijgekomen verarmd uranium.

In totaal hebben zich 6.400 bewoners van de Bijlmer en hulpverleners gemeld voor een individueel medisch onderzoek. Tijdens een test van meer dan een halve dag wordt daarbij nagegaan of de betrokkene gezondheidsklachten heeft. In de praktijk blijkt het echter moeilijk om mensen die zich hebben aangemeld ook te onderzoeken: afspraken komen vaak moeizaam tot stand, worden op het laatste moment afgebeld of de betrokkenen komen niet opdagen, aldus Borst. Tot dusver zijn er 3.060 onderzoeken daadwerkelijk uitgevoerd en is van 750 mensen bekend dat ze er uiteindelijk toch van afzien. Het onderzoek, dat al afgerond had moeten zijn, zal naar verwachting nu eind dit jaar gereed zijn. Verwacht wordt dat zich dan nog iets meer dan 2.000 mensen hebben laten onderzoeken.

Borst heeft inmiddels door de Kamer gewenst onderzoek beëindigd naar een mogelijk verband tussen huidige – vaak psychische – gezondheidsklachten en de vliegramp. Zij besloot daartoe op advies van de deskundigen die toezicht hielden op het verloop van het onderzoek. Het bleek tot dusver niet mogelijk om voldoende Bijlmerbewoners te werven.

Volgens Borst hebben de onderzoekers er alles aan gedaan om mensen tot deelname te bewegen. Behalve een grote groep direct betrokkenen was er ook een omvangrijke controlegroep nodig van Bijlmerbewoners die elders in de wijk zijn gehuisvest. Alleen hulpverleners waren in voldoende mate bereid aan het onderzoek deel te nemen.