KPN ontkomt niet aan pijnlijke ingrepen

KPN zoekt nog steeds een oplossing voor zijn schuldenprobleem van 23 miljard euro. Het afstoten van niet-essentiële activiteiten leverde slechts een armzalig bedrag op. Daarna probeerde het bedrijf de aandeelhouders te bewegen tegen korting nieuwe aandelen te kopen, maar KPN kon hen er niet van overtuigen dat dat een redelijk rendement zou opleveren. Nu concentreert het concern zich op mogelijkheden voor een fusie. Dat lijkt een nieuwe struisvogelact.

Petje af als KPN erin slaagt een concurrent te verleiden om de pijn van 23 miljard euro voor een deel op zich te nemen, maar dat is niet waarschijnlijk. Het concern heeft strategische bezittingen die voor concurrenten aantrekkelijk zijn. Maar zolang het zijn schuld niet vermindert, heeft het geen goede onderhandelingspositie en zal het louter waardevernietigende deals voorgelegd krijgen. Een mogelijke fusie met Belgacom is daar een voorbeeld van.

Waarom boekt KPN zo weinig vorderingen? Het bedrijf heeft de onzekerheid rond zijn met veel geleend geld gefinancierde mobiele divisie niet kunnen wegnemen. De divisie moet hoe dan ook geherkapitaliseerd worden, maar daar is de medewerking van minderheidsaandeelhouder NTT DoCoMo voor nodig, en van BellSouth, een grote crediteur met een reglement dat verwatering van het aandelenkapitaal tegengaat. Het is dus niet duidelijk of die medewerking verleend zal worden.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly