Hof steunt freelancers

Media-ondernemingen in de Verenigde Staten moeten vooraf toestemming vragen aan freelance-medewerkers voordat zij hun artikelen mogen publiceren via internet, cd-rom of andere elektronische gegevensbestanden.

Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof gisteren bepaald. Van de negen rechters van het hof stemden er twee tegen deze beslissing. De uitspraak betreft ook fotografen en illustratoren die werken voor de `papieren' media. De zaak werd in 1993 aanhangig gemaakt door de schrijver Jonathan Tasini, die extra vergoeding van de New York Times eiste.

De uitspraak van het Hof is een zware tegenvaller voor de Amerikaanse media-industrie. Volgens waarnemers betekent het in de praktijk dat de ondernemingen honderdduizenden artikelen, foto's en tekeningen uit hun digitale archieven moeten verwijderen of alsnog met financiële compensatie moeten komen.

Problemen over copyrights van publicisten die niet in vaste dienst werken zijn wereldwijd ontstaan sinds de intrede van elektronische media.