Gregor Gysi

Het artikel `Bruggenbouwer' over Gregor Gysi (PDS) is wel erg kort door de bocht (NRC Handelsblad, 18 juni). Niet wordt vermeld dat Gysi een uiterst omstreden figuur is.

Hij heeft inderdaad – voor veel geld – dissidenten verdedigd. Maar in een aantal gevallen nadat hij dezen zelf had verraden en aangeklaagd bij de toenmalige DDR-overheid.

Verder wees hij in dienst van dezelfde overheid in de DDR ongewenste elementen aan die vervolgens in gijzeling werden genomen. Gysi bemiddelde dan – alweer voor veel geld – bij de West-Duitse overheid voor het `vrijkopen' van deze mensen. Zo beurde de DDR zo'n 60.000 tot 70.000 Duitse mark per dissident, over welke bedragen Gysi commissie ontving.

Het feit dat een dergelijk sujet – in een Europa dat direct op z'n pet staat als het gaat om figuren als een Jörg Haider of Berlusconi – zonder ook maar het geringste commentaar van zich progressief noemende Nederlandse politieke scherpslijpers een samenwerking met de SPD aan kan gaan, en zelfs aanspraak meent te kunnen maken op het burgemeesterschap van Berlijn, vind ik dan ook uiterst bedenkelijk.

    • C.B.A. Göllner