Export xtc explosief toegenomen

Het aantal aan Nederland gerelateerde xtc-pillen die in het buitenland in beslag zijn genomen, is explosief gestegen van 9,7 miljoen tabletten in 1999 tot 16,2 miljoen pillen in 2000.

Dit blijkt uit het Jaarverslag 2000 van de Unit Synthetische Drugs (USD), een opsporings- en expertiseteam van onder meer de politie, het openbaar ministerie, Europol, marechaussee en douane en de FIOD, de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst.

De USD heeft alle inbeslagnames geregistreerd van meer dan 500 tabletten of gram synthetische drugs. Terwijl het aantal inbeslagnemingen in Nederland in 2000 nauwelijks steeg van 124 naar 125, nam het aantal in beslag genomen en aan Nederland gerelateerde xtc-tabletten in het buitenland fors toe. In totaal werd vanuit 35 landen 453 keer gemeld dat partijen in beslag waren genomen die een connectie met Nederland hadden.

Met name naar de Verenigde Staten is volgens de USD een ,,enorme toename'' van de export waarneembaar, meer dan 40 procent van alle in beslag genomen tabletten was voor de Amerikaanse markt bestemd.

Ofschoon synthetische drugs voor zeker 45 landen (waaronder de `groeimarkten' Australië, België, Japan en Spanje) een serius probleem zijn, heeft Nederland nog steeds een leidinggevende rol in de productie van xtc. Toch is de handel in synthetische drugs vanuit Nederland niet alleen in handen van Nederlanders. Volgens de USD zijn met name ,,criminele groepen van Israëlische origine'' actief in Nederland, in de ons omringende landen, in Israël en de VS. Zij spelen een centrale rol in het logistieke proces van de xtc-handel vanuit Europa en soms direct vanuit Nederland, aldus de USD.

Ook Belgen spelen een belangrijke rol, al wordt vermeld dat bij Belgische zaken vaak Nederlanders betrokken zijn. Van de pillen die in 1999 in Spanje in beslag werden genomen, kwam 33 procent uit Nederland en 39 procent uit België.

In Nederland werden het afgelopen jaar 37 laboratoria van synthetische drugs ontdekt. Een groot gedeelte daarvan ligt in Brabant en Limburg. ,,Zorgwekkend'' noemt de USD het dat het aantal laboratoria in woonwijken toeneemt. Dit brengt wegens explosiegevaar ,,enorme risico`s'' met zich mee voor omwonenden. Vijf van de 37 ontdekte productieplaatsen werden gevonden na een brand of explosie. Het aantal ontdekte laboratoria in woonwijken is verdubbeld van vier naar acht. Als wordt aangenomen dat niet alle laboratoria door de USD zijn getraceerd, is het werkelijke aantal productieplaatsen in woonwijken waarschijnlijk nog groter.

Ruim een derde van alle pillen wordt door een koerier met het vliegtuig naar het buitenland gesmokkeld, circa 13 procent wordt per pakketdienst verstuurd. Binnen Europa wordt de meeste xtc over de weg vervoerd.