Europese Unie vergroot de druk op Macedonië

De Europese Unie heeft gisteren de druk op de regering van Macedonië verhoogd om een vreedzame oplossing te zoeken met de Albanese minderheid. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken waarschuwden hun Macedonische collega, Ilinka Mitreva, dat haar land geen nieuwe financiële steun krijgt als er geen overeenstemming komt.

Europees commissaris Chris Patten (Buitenlands Beleid) zei dat het geen zin heeft om Macedonië geld te geven als dit voor de aankoop van wapens wordt gebruikt. Volgens de Nederlandse minister Jozias van Aartsen maakt de EU zich zorgen over de toenemende bewapening in Macedonië. Hij had zware kritiek op de regering van Macedonië, omdat deze een bestand met Albanese opstandelingen heeft verbroken.

In een verklaring benadrukten de EU-ministers dat voor de crisis in Macedonië geen militaire oplossing mogelijk is. Met steun van de internationale gemeenschap moet een politieke dialoog tot snelle resultaten leiden. De verdere ontwikkeling van betrekkigen van de EU met Macedonië hangt af van deze resultaten. De Macedonische minister Mitreva klaagde dat de EU Macedonië te hard aanpakt en dat haar land dringend economische steun nodig heeft.

Volgens de EU-ministers moet het bestand dat het Macedonische leger en de Albanese rebellen zondagavond met hulp van EU-vertegenwoordiger Javier Solana voor Aracinovo sloten, snel tot heel Macedonië uitgebreid worden. Ze hebben gisteren François Léotard, voormalig Frans minister van Defensie, benoemd tot bijzondere vertegenwoordiger in de Macedonische hoofdstad Skopje. Hij moet daar als ondergeschikte van Solana, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, de partijen helpen bij het zoeken naar oplossingen. Die taak werd teveel voor Solana, die de laatste tijd wekelijks enkele dagen in Macedonië was.

De Europese Unie benadrukt te willen helpen, maar niet te willen bemiddelen. De ministers van Buitenlandse Zaken willen dat Léotard maar beperkte tijd in Skopje blijft. ,,Zo lang als zinvol is'', zei de Duitse minister Joschka Fischer.

De ministers hebben verder de Nederlander Max van der Stoel (oud-minister van Buitenlandse Zaken en commissaris voor minderheden bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE) benoemd tot adviseur van de regering van Macedonië. Samen met de Fransman Robert Badinter (oud-minister van Justitie) moet Van der Stoel helpen bij aanpassing van de grondwet van het land zodat de rechten van de Albanese minderheid worden gegarandeerd.

Badinter was ook al betrokken bij het opstellen van de huidige Macedonische grondwet enkele jaren geleden. Hij was in 1991 en 1992 voorzitter van de speciale commissie van de EU die in alle nieuwe onafhankelijke landen van ex-Joegoslavië de grondwet toetste op de voorwaarden die de EU aan erkenning van de nieuwe landen verbond.